Delat värdeskapande

Telekommunikation och digitalisering är en viktig del av mångas liv och en avgörande faktor för positiv samhällsutveckling och hållbar ekonomisk tillväxt. Genom att använda vår kompetens och utnyttja nya möjligheter skapar vi hållbar lönsamhet och tillväxt samtidigt som vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål.

Arbetet med delat värdeskapande fokuserar på tre områden:

  • Positiv miljöpåverkan
  • Innovation och tillväxt
  • Livskvalitet

Nedan är exempel på hur vi skapar delat värde genom att använda vår kärnverksamhet och –kompetens samt innovation.

Läs mer om FN:s hållbarhetsmål

Telia i projekt för att digitalisera gruvdrift

Ett projekt som gör det möjligt att digitalisera verksamheten i gruvor med det yttersta målet att öka säkerhet och effektivitet.

I projektet deltar ABB, Atlas Copco, Boliden, Ericsson, InfoVista, RISE, Telia, Volvo Construction Equipment och Wol t. Den gemensamma ambitionen är att göra det möjligt för gruvoperatörer, underhållspersonal, utrustning och maskiner från olika leverantörer att vara uppkopplade och dela data. Parterna anser att det är ett innovativt sätt att tänka och som möjliggör nya tjänster som kan användas i andra branscher också. Telia, Ericsson och InfoVista utvecklar det mobila nätet som byggs i gruvan och testar att tekniken som i framtiden kan användas i nästa generations nätverk, 5G.

Projektet bidrar till Hållbarhetsmål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Nobina och Telia utvecklar smarta transporter

Nobina, Nordens största koncern inom busstransporter, samarbetar med Telia Sverige för att utveckla lösningar för smartare och mer hållbara resor och kollektivtrafik i framtiden genom att analysera anonymiserad mobildata.

Utvecklingsenheterna inom Nobina och Telia Company arbetade tillsammans med en teknik med aggregerad anonymiserad data, så kallad crowd analytics, för att se hur tekniken kan användas för att bättre förstå resmönster. Samarbetet hjälper att få bättre förståelse för hur passagerare förflyttar sig, inte bara när de reser utan också få information snabbare om nya resebehov, för att kunna erbjuda nya lösningar som bättre möter samhällets förväntningar.

Resultaten visar att nya tekniska lösningar såsom crowd analytics tillsammans med data kan bidra med fler olika förbättringar för samhället såsom förbättrad rörlighet och kommunikation.

Samarbetet bidrar till Hållbarhetsmål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen.

    

Ecofleet och Telia samarbetar för att skapa en grönare fordonsflotta

Telia Sense är en molnbaserad lösning för den uppkopplade bilen. En mobil-app och en liten hårdvara ger bilägare tillgång till smarta tjänster såsom fordonsdiagnostik, lokalisering och 4G-wi-fiuppkoppling.

Med ambitionen att göra sin lösning ännu mer miljövänlig är Ecofleet först med att ansluta sig till Telia Senses företagsplattform. Utsläppsrapporter baserat på bensinförbrukning samlas in i realtid från fordonet och efter varje resa skickar Telia Sense informationen till Ecofleet. Utifrån information kan Ecofleet sammanställa utsläppsrapporter till sina företagskunder, som på ett enkelt sätt får koll på utsläpp, kostnader och annan information om fordonen.

Att använda data för att optimera körning, vilket inte bara minskar bränslekostnader och minskar miljöpåverkan visar på ambitionen att utveckla uppkopplade ekosystem.

Telia Sense och Ecofleet bidrar till Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringen.

Smart knapp kopplar ihop äldre och vårdgivare

Genom partnerskap mellan Sarita och Telia i Danmark lanserades ett pilotprojekt för att utvärdera hur ny teknik och uppkopplade accessoarer kan påverka säkerheten och kvaliteten inom äldrevård.

En grupp vårdbiträden och äldre på äldreboendet Aarhus Friplejehjem i Danmark testar ”Sarita-pärlan”, en uppkopplad brosch som innehåller en GPS-sändare, en larmknapp att trycka på för hjälp samt ett fall-larm som larmar vårdgivaren. Broschen, eller den smarta knappen, är kopplad till Telias nätverk och har en direktuppkoppling mellan brukare och vårdgivare genom en app på vårdpersonalens smartphone.

Tekniken bakom broschen utvecklas av Sarita, en av vinnarna i Telia Danmarks digitala start-uptävling Jump. Genom pilotprojektet får Sarita bättre kunskap om hur tekniken fungerar och tas emot. En funktion som tagit emot särskilt väl är möjligheten för vårdgivaren att genom broschen kommunicera att hjälp är på väg.

Den smarta knappen och start-uptävlingen bidrar till Hållbarhetsmål 3: Hälsa och välbefinnande och Hållbarhetsmål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.