Mångfald och inkludering

Vi på Telia Company tror på mångfald och allas lika värde oavsett kön, nationalitet, ursprung, religion, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, personlighet, livsstil och liknande.

Vi strävar efter att vara en mångfaldig och inkluderande arbetsplats där våra medarbetare kan vara sig själva med lika möjligheter och rättigheter. Detta är inte bara en del av vårt ansvar som företag mot våra anställda; vi tror att det även är bra för affären. Vi tror att mångfald i team och en inkluderande arbetsmiljö ökar engagemanget, prestation och innovationsgraden, vi tror att det stärker vår verksamhet och berikar vår företagskultur. Kort sagt: mångfald och inkludering gör både jobbet roligare och Telia till ett bättre företag.

Som ett jämställt företag värderar och respekterar vi skillnader och främjar en arbetsmiljö som välkomnar och drar nytta av perspektiv från personer med olika bakgrund och erfarenheter. Genom vårt arbete bidrar vi till FN:s hållbara utvecklingsmål 5: Jämställdhet och 10: Minskade ojämlikheter.

Vårt arbete med mångfald och inkludering
Vi främjar en mångfaldig och inkluderande arbetsplats genom:

Våra medarbetare:
Vi ökar kunskapen om mångfald, inkludering och lika möjligheter, vi genomför utbildningar kring omedvetna fördomar och diskriminering, och vi stöder medarbetarnätverk såsom ”Women in Telia and friends” och Diversity Network.

Våra processer:
Vi arbetar mot diskriminering och för integrering av mångfald- och inkluderingsperspektiv i processer såsom rekrytering, utvärdering och vidareutveckling. Vårt mål är en arbetsplats där alla medarbetare behandlas rättvist med lika möjligheter till utveckling och där alla medarbetare har fördel av den innovativa kultur och produktivitet som en mångfaldig arbetsmiljö innebär.

Program och initiativ:

  • Vi är medlemmar av lokala Diversity Charters på många av våra marknader.
  • Våra medarbetare har möjlighet att genom YOUNITE, vårt program för volontärarbete, öka den digitala inkluderingen i de samhällen vi verkar i.
  • Vi är engagerade i initiativ som inspirerar kvinnor och unga flickor att välja en karriär inom informationsteknik, ICT.
  • Vi stöder HBTQ-rättigheter och deltar i Pride.

Läs mer i Års- och hållbarhetsredovisningen.

Recognition