Rapportering

Telia Company strävar efter transparens, och redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI G4 i års- och hållbarhetsredovisningen. Vi släpper även en halvårsvis hållbarhetsuppdatering samt redovisning av myndighetsförfrågningar.