Rapportering

Telia Company värderar transparens när det rör att redovisa sin påverkan och sitt arbete, och betonar både framgångar och när förväntningar inte uppfylls.

Vi redovisar årligen vårt hållbarhetsarbete i den kombinerade Års- och hållbarhetsredovisningen, som är framtagen utifrån Telia Companys hållbarhetsrapporteringsramverk (engelska). Vi publicerar även kvartalsvisa hållbarhetsuppdateringar tillsammans med kvartalsresultaten. Årligen publiceras en fullständig rapport rörande myndighetsförfrågningar (law enforcement disclosure report, engelska) och uppdaterad statistik halvårsvis.

 

Senaste rapporterna
Läs hållbarhetsuppdateringen Q4 2020 (engelska)
Läs hållbarhetsuppdateringen Q3 2020 (engelska)
Läs hållbarhetsuppdateringen Q2 2020 (engelska)
Läs hållbarhetsuppdateringen Q1 2020 (engelska)
Läs 2019 Års- och hållbarhetsredovisning online
Ladda ned PDF av 2019 Års- och hållbarhetsredovisning 
Läs hållbarhetsuppdatering Q4 2019 (engelska)
Läs hållbarhetsuppdateringen Q3 2019 (engelska)
Läs hållbarhetsuppdateringen Q1 2019 (engelska)
Läs 2018 Års- och hållbarhetsredovisning online
Ladda ned PDF av 2018 Års- och hållbarhetsredovisning (engelska)
Ladda ned PDF av 2018 Års- och hållbarhetsredovisning (svenska)
Law Enforcement Disclosure Report, juli - december 2018

 

Tidigare Hållbarhetsuppdateringar  
Läs hållbarhetsuppdateringen Q4 2018 (engelska)  
Läs hållbarhetsuppdateringen Q3 2018 (engelska)  
Ladda ned Hållbarhetsuppdatering januari - juni 2017 (engelska)  
Ladda ner Hållbarhetsuppdatering januari - juni 2016 (engelska)  
Ladda ner Hållbarhetsuppdatering januari - juni 2015 (engelska)  

 

Tidigare hållbarhetsredovisningar
År Webbversion PDF-version
2017 Läs hela redovisningen online Ladda hem PDF av redovisningen
2016 Läs hela redovisningen online Ladda hem PDF av redovisningen
2015 Läs hela redovisningen online Ladda hem PDF av redovisningen
2014 Läs hela redovisningen online Ladda hem PDF av redovisningen
2013 Läs hela redovisningen online Ladda hem PDF av redovisningen
2012 Läs hela redovisningen online Ladda hem PDF av redovisningen
2011 Läs hela redovisningen online Ladda hem PDF av redovisningen
2010 Läs hela redovisningen online Ladda hem PDF av redovisningen