Redovisning av myndighetsförfrågningar

Miljontals kunder anförtror Telia Company att inte bara leverera telekommunikationstjänster, utan också att skydda deras kommunikation, data och personlig information. För att bidra till en öppen och transparent värld där yttrandefrihet och kundintegritet sätts först redovisar vi kring myndighetsförfrågningar (Law Enforcement Disclosure Report).

Senaste Law Enforcement Disclosure Report

Telia Company Law Enforcement Disclosure Report January - June 2018

 

Tidigare reports

Telia Company Law Enforcement Disclosure Report juli – december 2017

Sidorna 3 och 8-9 i vår Hållbarhetsuppdatering för oktober 2017

Telia Company Law Enforcement Disclosure Report juli - december 2016

Telia Company Law Enforcement Disclosure Report januari - juni 2016

TeliaSonera Law Enforcement Disclosure Report juli - december 2015

TeliaSonera Law Enforcement Disclosure Report, januari - juni 2015

TeliaSonera Law Enforcement Disclosure Report, juli - december 2014

TeliaSonera Law Enforcement Disclosure Report januari 2013- juni 2014

Vi anser att transparens gällande övervakning kan bidra till en värld där kundintegritet och yttrandefrihet upprätthålls bättre. Därför redovisar vi information om myndighetsförfrågningar två gånger per år.

Den senaste rapporten, som publiceras tillsammans med denna års- och hållbarhetsredovisning, innehåller statistik över konventionella förfrågningar från polis och andra myndigheter (’transparensrapportering’), länkar till nationella lagar som ger myndigheter direkt tillgång till information om våra kunder och deras kommunikation utan att behöva begära information från Telia Company, samt ytterligare information ’icke-konventionella förfrågningar’. Statistiken är bestyrkt av Deloitte.