Redovisning av myndighets-förfrågningar

Miljontals kunder anförtror Telia Company att inte bara leverera telekommunikationstjänster, utan också att skydda deras kommunikation, data och personliga information. För att bidra till en öppen och transparent värld där yttrandefrihet och kundintegritet sätts först redovisar vi myndighetsförfrågningar (Law Enforcement Disclosure Report).

Senaste Law Enforcement Disclosure Report

Telia Company Latest Law Enforcement Disclosure Report
(Publicerad oktober 2020)

Tidigare rapporter

Telia Company Law Enforcement Disclosure Report January - December 2019
Kort halvårs uppdatering, med statistic januari till december 2019.
(Publicerad mars 2020)

Telia Company Law Enforcement Disclosure Report January - June 2019
Kort halvårs uppdatering, med statistic januari till juni 2019.
(Publicerad oktober 2019)

Telia Company Law Enforcement Disclosure Report juli – december 2018
Fullständig rapport för hela 2018, med kontext inklusive uppdatering av statistik juli till december 2018.
(Publicerad mars 2019)

Telia Company Law Enforcement Disclosure Report January - June 2018
Kort halvårs uppdatering, med statistic januari till juni 2018.
(Publicerad oktober 2018)

Telia Company Law Enforcement Disclosure Report juli – december 2017
Fullständig rapport för hela 2017, med kontext inklusive uppdatering av statistik juli till december 2017.
(Publicerad mars 2018)

Sidorna 3 och 8-9 i vår Hållbarhetsuppdatering för oktober 2017

Telia Company Law Enforcement Disclosure Report juli - december 2016
Fullständig rapport för hela 2016, med kontext inklusive uppdatering av statistik juli till december 2016. (Publicerad mars 2017)

Telia Company Law Enforcement Disclosure Report januari - juni 2016

TeliaSonera Law Enforcement Disclosure Report juli - december 2015

TeliaSonera Law Enforcement Disclosure Report, januari - juni 2015

TeliaSonera Law Enforcement Disclosure Report, juli - december 2014

TeliaSonera Law Enforcement Disclosure Report januari 2013- juni 2014

Vi anser att transparens gällande övervakning kan bidra till en värld där kundintegritet och yttrandefrihet upprätthålls bättre. Därför redovisar vi information om myndighetsförfrågningar två gånger per år.

Den fullständiga rapporten publiceras tillsammans med års- och hållbarhetsredovisningen, varje år i mars. Den innehåller statistik över konventionella förfrågningar från polis och andra myndigheter (’transparensrapportering’), länkar till nationella lagar som ger myndigheter direkt tillgång till information om våra kunder och deras kommunikation utan att behöva begära information från Telia Company, länkar till lagar om datalagring, samt ytterligare information ’icke-konventionella förfrågningar’. Statistiken är bestyrkt av Deloitte. Själva statistiken uppdateras också halvårsvis, varje oktober.