Våra åtaganden

Telia Company har åtagit sig att följa FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och den internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner.

Vi har även åtagit oss att följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och skrev 2013 under FN:s Global Compact. Vi har åtagit oss att respektera och stödja yttrandefrihet, integritet och andra för oss väsentliga mänskliga rättigheter, och vi strävar efter att efterleva FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter.