YOUNITE Impact program

YOUNITE är Telia Company:s volontärprogram för medarbetare. Genom YOUNITE får anställda möjligheten att som del av sin anställning använda en dag om året för att engagera sig i aktiviteter kopplade till digitalisering och positiv samhällspåverkan.

Programmet är del av Telia Company:s pågående arbete att bidra till FN:s hållbarhetsmål. Aktiviteterna, eller uppdragen, inom YOUNITE är alla kopplade till digitalisering. Exempel på aktiviteter är:

Stödja spridningen av digitala färdigheter, t.ex. lära barn grunderna i programmering. Genom att stödja barn att förvärva ny kunskap och utveckla ett intresse i digitala färdigheter bidrar vi till Hållbarhetsmål 4: God utbildning för alla.
Inspirera barn och studenter att börja arbeta i teknikbranschen, t.ex. genom att bjuda in studenter till våra kontor eller informera barn om vår bransch. Genom att inspirera till en karriär inom teknik bidrar vi till framtidens ICT-kompetens och främja innovation, vilket stödjer Hållbarhetsmål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Stödja digitala entreprenörer, t.ex. genom mentorskap. Genom att hjälpa till med vägledning av digitala entreprenörer bidrar YOUNITE till ekonomisk tillväxt och innovation, vilket stödjer Hållbarhetsmål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Introducera digitala tjänster för de som ännu inte är helt uppkopplade, t.ex. pensionärer. Genom sådana aktiviteter bidrar vi till digital inklusion och stödjer Hållbarhetsmål 10: Minskad ojämlikhet.

Engagera oss i arbetet att motverka digitaliseringens baksidor, t.ex. genom att informera om nätmobbning eller riskerna kopplade till för mycket skärmtid. Genom sådana aktiviteter bidrar YOUNITE till Hållbarhetsmål 3: Hälsa och välbefinnande och Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

 

Representerar du en organisation som är intresserad av att tillsammans med oss skapa positivt digitalt avtryck genom younite?

Kontakta oss på Christina.Carlmark@teliacompany.com.