Investerare

Investor Relations förser kapitalmarknaden med en öppen, pålitlig och korrekt information avseende Telia Companys aktiviteter, aktier, finansiella utveckling och investerarhändelser.

Telia Companys bolagsstämma

Viktig information för dig som inte vill närvara personligen på grund av Corona men vill rösta.

2,00 SEK per aktie

Föreslagen utdelning för 2020. 

Investor Relations