Investerare

Investor Relations tillhandahåller relevant och tillförlitlig information om Telia Companys finansiella resultat till finansmarknaderna och andra externa intressenter.

Telias år 2022

 

Års- och hållbarhetsredovisning med ett urval av årets höjdpunkter, utvalda nyckeltal och naturligtvis rapporten i sin helhet som PDF.

Investor Relations