Investerare

Investor Relations tillhandahåller relevant och tillförlitlig information om Telia Companys finansiella resultat till finansmarknaderna och andra externa intressenter.