Ägarstruktur per 30 juni 2017

Här finner du de största aktieägarna och deras innehav.

AktieägareProcent av utestående aktier/röster
Svenska staten 37,3
Finska staten 3,2
Blackrock 1,8
Swedbank Robur Fonder 1.5
Capital Group 1,5
AMF Försäkring & Fonder 1,4
Vanguard 1,4
XACT Fonder 1,0
Nordea Fonder 0,7
AFA Försäkring 0,7
Folksam 0,7
Nordea Fonder Luxemburg 0,6
Carnegie Fonder 0,6
Norges Bank 0,6
Tredje AP-fonden 0,6
Summa de 15 största aktieägarna 53,6
Övriga aktieägare 46,4
Totalt 100
Totalt antal aktier 4 330 084 781
Totalt antal aktieägare 502 808

 

Aktieägare per landProcent av utestående aktier/röster
Sverige 58,5
USA 15,2
Finland 10,5
Storbritannien  6,7
Luxemburg 3,1
Schweiz 1,0
Frankrike 0,9
Belgien 0,9
Danmark 0,6
Tyskland 0,5
Övriga länder 2,1