Ägarstruktur per 30 Juni 2018

Aktieägare Procent av utestående aktier/röster
Svenska staten 37,3
Blackrock 2.9
Swedbank Robur Fonder 2,5
AMF Försäkring & Fonder 1,7
Vanguard 1,6
Norges bank 1,3
XACT Fonder 1,0
Mondrian Invesment Partners 0,9
SEB Fonder 0,9
Skandia Försäkring 0,9
Övriga aktieägare 49,0
Totalt 100
Totalt antal aktier 4 330 084 781
Totalt antal aktieägare 489 754

 

Aktieägare per landProcent av utestående aktier/röster
Sverige 62,2
USA 15,2
Finland 7,8
Storbritannien  6,7
Luxemburg 2,5
Schweiz 1,2
Tyskland 0,5
Nederländerna 0,5
Danmark 0,5
Frankrike 0,5
Övriga länder 2,4