Ägarstruktur per 30 september 2016

Här finner du de största aktieägarna och deras innehav.

 AktieägareProcent av utestående aktier/röster
Svenska staten 37,3
Finska staten 3,2
Capital Group Funds 2,6
Blackrock 1,5
Swedbank Robur Fonder 1,4
Vanguard 1,3
AMF Försäkring & Fonder 1,2
XACT Fonder 1,0
Nordea Fonder 1,0
Norges Bank 0,6
Folksam 0,6
Skandia Liv 0,6
Nordea Fonder Luxemburg 0,6
AFA Försäkring 0,5
Carnegie Fonder 0,5
Summa de 15 största aktieägarna 53,9
Övriga aktieägare 46,1
Totalt 100
Totalt antal aktier 4 330 084 781
Totalt antal aktieägare 511 087

 

Aktieägare per landProcent av utestående aktier/röster
Sverige 58,2
USA 12,7
Storbritannien 9,9
Finland 9,6
Luxemburg 3,4
Schweiz 1,3
Norge 0,9
Frankrike 0,7
Nederländerna 0,6
Tyskland 0,5
Övriga länder 2,2