Ägarstruktur per 30 September 2017

Här finner du de största aktieägarna och deras innehav.

AktieägareProcent av utestående aktier/röster
Svenska staten 37,3
Finska staten 3,2
Blackrock 1,8
Vanguard 1,4
Swedbank Robur Fonder 1.3
AMF Försäkring & Fonder 1,3
Capital Group 1,2
XACT Fonder 1,0
Första AP-fonden 1,0
AFA Försäkring 0,7
Nordea Fonder 0,7
Folksam 0,7
Nordea Fonder Luxemburg 0,6
Mondrian Investment 0,6
Carnegie Fonder 0,6
Summa de 15 största aktieägarna 53,4
Övriga aktieägare 46,6
Totalt 100
Totalt antal aktier 4 330 084 781
Totalt antal aktieägare 499 901

 

Aktieägare per landProcent av utestående aktier/röster
Sverige 59,4
USA 15,4
Finland 10,4
Storbritannien  6,7
Luxemburg 2,9
Schweiz 1,1
Frankrike 0,7
Tyskland 0,6
Danmark 0,5
Irland 0,5
Övriga länder 1,8