Ägarstruktur per 30 september 2018

AktieägareProcent av utestående aktier/röster
Svenska staten 37,3
Blackrock 3,0
Swedbank Robur Fonder 2,3
AMF Försäkring & Fonder 2,1
Vanguard 1,7
Telia Company 1,3
Norges bank 1,1
XACT Fonder 1,1
Mondrian Investment Partners 0,9
Första AP-fonden 0,9
Övriga aktieägare 48,3
Totalt 100
Totalt antal aktier 4 330 084 781
Totalt antal aktieägare 490 458

 

Aktieägare per landProcent av utestående aktier/röster
Sverige 62,1
USA 15,2
Finland 7,7
Storbritannien  6,7
Belgien 2,6
Luxemburg 2,1
Schweiz 0,9
Frankrike 0,7
Danmark 0,5
Tyskland 0,5
Övriga länder 1,0