Ägarstruktur per 31 december, 2016

Här finner du de största aktieägarna och deras innehav.

AktieägareProcent av utestående aktier/röster
Svenska staten 37,3
Capital Group Funds  3,8
Finska staten 3,2
Blackrock 1,6
Swedbank Robur Fonder 1,5
Vanguard 1,4
AMF Försäkring & Fonder 1,0
XACT Fonder 1,0
Nordea Fonder 0,9
Nordea Fonder (Lux) 0,7
Carnegie Fonder 0,6
Folksam 0,6
AFA Försäkring 0,6
Norges Bank 0,5
Tredje AP-fonden 0,5
Summa de 15 största aktieägarna 55,2
Övriga aktieägare 44,8
Totalt 100
Totalt antal aktier 4 330 084 781
Totalt antal aktieägare 512 841

 

Aktieägare per landProcent av utestående aktier/röster
Sverige 57,8
USA 13,8
Finland 10,2
Storbritannien  9,4
Luxemburg 3,2
Schweiz 1,2
Tyskland 0,7
Frankrike 0,6
Irland 0,5
Förenade Arabemiraten 0,4
Övriga länder 2,2