Ägarstruktur per 31 december 2017

AktieägareProcent av utestående aktier/röster
Svenska staten 37,3
Finska staten 3,2
Blackrock 1,9
AMF Försäkring & Fonder 1,8
Vanguard 1,5
Swedbank Robur Fonder 1,4
Capital Group 1,2
XACT Fonder 1,0
Första AP-fonden 1,0
AFA Försäkring 0,9
Övriga aktieägare 48,8
Totalt 100
Totalt antal aktier 4 330 084 781
Totalt antal aktieägare 496 434

 

Aktieägare per landProcent av utestående aktier/röster
Sverige 60,2
USA 14,6
Finland 10,8
Storbritannien  6,2
Luxemburg 3,2
Schweiz 1,0
Frankrike 0,7
Irland 0,5
Danmark 0,4
Tyskland 0,4
Övriga länder 2,0