Ägarstruktur per 31 december 2018

Aktieägare Procent av samtliga aktier
Svenska staten 37,3
Blackrock 3,1
Telia Company 2,2
Swedbank Robur Fonder 2,1
AMF Försäkring & Fonder 1,9
Vanguard 1,7
SEB Fonder 1,2
XACT Fonder 1,1
Mondrian Investment Partners 0,9
Skandia 0,8
Övriga aktieägare 47,7
Totalt 100
Totalt antal aktier 4 330 084 781
Totalt antal aktieägare 483 356

 

Aktieägare per land Procent av samtliga aktier/röster
Sverige 62,6
USA 15,1
Finland 7,3
Storbritannien  6,5
Belgien 2,6
Luxemburg 2,0
Schweiz 1,2
Frankrike 0,6
Tyskland 0,6
Danmark 0,3
Övriga länder 1,2