Ägarstruktur per 31 mars 2016

Här finner du de största aktieägarna och deras innehav.

AktieägareProcent av utestående aktier/röster
Svenska staten 37,3
Finska staten 3,2
Capital Group Funds 2,4
Swedbank Robur Fonder 1,1
AMF Försäkring & Fonder 1,0
Nordea Fonder 1,0
Norges Bank 0,9
SHB Fonder 0,8
iShares 0,8
Folksam 0,5
SEB Fonder 0,5
Första AP-Fonden 0.6
Fjärde AP-Fonden 0,5
Nordea Fonder 1 Sicav 0,5
Danske Invest & Danica Pension 0,5
Summa de 15 största aktieägarna 51,5
Övriga aktieägare 49,5
Totalt 100
Totalt antal aktier 4 330 084 781
Totalt antal aktieägare 518 692

 

Aktieägare per landProcent av utestående aktier/röster
Sverige 55,3
USA 14,8
Storbritannien 10,8
Finland 9,3
Luxemburg 3,5
Schweiz 1,0
Frankrike 1,0
Tyskland 0,8
Danmark 0,5
Belgien 0,4
Övriga länder 2,6