Ägarstruktur per 31 mars, 2017

AktieägareProcent av utestående aktier/röster
Svenska staten 37,3
Capital Group Funds  3,4
Finska staten 3,2
Swedbank Robur Fonder 1,7
Blackrock 1,7
Vanguard 1,3
AMF Försäkring & Fonder 1,3
XACT Fonder 1,1
Nordea Fonder 0,9
AFA Försäkring 0,8
Folksam 0,7
Tredje AP-fonden 0,7
Nordea Fonder Luxemburg 0,6
Mondrian Investment Partners 0,6
Carnegie Fonder 0,6
Summa de 15 största aktieägarna 55,9
Övriga aktieägare 44,1
Totalt 100
Totalt antal aktier 4 330 084 781
Totalt antal aktieägare 510 852

 

Aktieägare per landProcent av utestående aktier/röster
Sverige 58,6
USA 15,3
Finland 10,6
Storbritannien  6,8
Luxemburg 3,1
Schweiz 1,2
Tyskland 0,7
Frankrike 0,7
Danmark 0,5
Irland 0,5
Övriga länder 2,0