Ägarstruktur per 31 mars 2018

Här finner du de största aktieägarna och deras innehav.

AktieägareProcent av utestående aktier/röster
Svenska staten 37,3
Swedbank Robur Fonder 2,4
Blackrock 2,0
AMF Försäkring & Fonder 1,7
Vanguard 1,6
Norges bank 1.3
XACT Fonder 1,0
AFA Försäkring 1,0
Kilturn Partners LLP 1,0
Capital Group 0,9
Övriga aktieägare 49,8
Totalt 100
Totalt antal aktier 4 330 084 781
Totalt antal aktieägare 496 078

 

Aktieägare per landProcent av utestående aktier/röster
Sverige 62,5
USA 15,2
Finland 7,8
Storbritannien  6,7
Luxemburg 2,9
Schweiz 0,9
Frankrike 0,6
Danmark 0,5
Irland 0,5
Tyskland 0,4
Övriga länder 2,0