Ägarstruktur per 30 September 2019

Här finner du de största aktieägarna och deras innehav.

Aktieägare Procent av samtliga aktier
Svenska staten 38,4
Blackrock 3,0
Vanguard 1,8
Swedbank Robur Fonder 1,7
Telia Company 1,4
XACT Fonder 1,2
Norges bank 1,0
AMF Försäkring & Fonder 0,9
Mondrian Investment Partners 0,9
AFA Försäkring 0,9
Övriga aktieägare 48,8
Totalt 100
Totalt antal aktier 4 209 540 375
Totalt antal aktieägare 472 489

 

Aktieägare per land Procent av samtliga aktier/röster
Sverige 60,3
USA 15,8
Finland 7,6
Storbritannien  6,6
Luxemburg 3,5
Belgien 2,2
Schweiz 1,3
Frankrike 0,7
Tyskland 0,4
Danmark 0,4
Övriga länder 1,1

Tidigare ägarstrukturer

Från december 2004.

Period
Ägarstruktur per 31 december 2019
Ägarstruktur per 31 mars 2019
Ägarstruktur per 31 december 2018
Ägarstruktur per 30 september 2018
Ägarstruktur per 30 juni 2018
Ägarstruktur per 31 mars 2018
Ägarstruktur per 31 december 2017
Ägarstruktur per 30 september 2017
Ägarstruktur per 30 juni 2017
Ägarstruktur per 31 mars 2017
Ägarstruktur per 31 december 2016
Ägarstruktur per 30 september 2016
Ägarstruktur per 30 juni 2016
Ägarstruktur per 31 mars 2016
Ägarstruktur per 31 december 2015
Ägarstruktur per 30 september, 2015
Ägarstruktur per 30 juni 30, 2015
Ägarstruktur per 31 mars, 2015
Ägarstruktur per 31 december, 2014
Ägarstruktur per 30 september, 2014
Ägarstruktur per 30 juni, 2014
Ägarstruktur per 31 mars, 2014
Ägarstruktur per 31 december, 2013
Ägarstruktur per 30 september, 2013
Ägarstruktur per 30 june, 2013
Ägarstruktur per 31 mars, 2013
Ägarstruktur per 31 december, 2012
Ägarstruktur per 30 september, 2012
Ägarstruktur per 30 june, 2012
Ägarstruktur per 31 mars, 2012
Ägarstruktur per 31 december, 2011
Ägarstruktur per 30 september, 2011
Ägarstruktur per 30 june, 2011
Ägarstruktur per 31 mars, 2011
Ägarstruktur per 31 december, 2010
Ägarstruktur per 30 september, 2010
Ägarstruktur per 30 juni, 2010
Ägarstruktur per 31 mars, 2010
Ägarstruktur per 31 december, 2009
Ägarstruktur per 30 juni, 2009
Ägarstruktur per 31 december, 2008
Ägarstruktur per 30 juni, 2008
Ägarstruktur per 31 december, 2007
Ägarstruktur per 30 juni, 2007
Ägarstruktur per 31 december, 2006
Ägarstruktur per 30 juni, 2006
Ägarstruktur per 31 december, 2005
Ägarstruktur per 30 juni, 2005
Ägarstruktur per 31 december, 2004