Återköpsprogram

Som tillkännagavs den 20 april 2018 har styrelsen beslutat att införa ett återköpsprogram med ambitionen att återköpa aktier för ett årligt belopp om 5 GSEK över åren 2018-2020, totalt 15 GSEK.

Vecka/År Antal återköpta
aktier*

Genomsnittspris
(SEK)

Värde
(SEK)
Utestående aktier,
netto**
Aktier ägda av
Telia Company**
Övrigt
28/2018 2 400 000 41,56 99 691 202 4 301 415 215 28 669 566  
27/2018 1 650 000 41,09 67 758 665 4 303 815 215 26 269 566  
26/2018 1 970 000 41,20 81 045 018 4 305 465 215 24 619 566  
25/2018 2 415 891 41,99 101 523 249 4 307 435 215 22 649 566  
24/2018 2 100 000 42,36 88 866 673 4 309 851 106  20 233 675  
23/2018 1 808 676 41,95 76 054 041 4 311 951 106 18 133 675  
22/2018 2 024 999 41,45 84 067 570 4 313 759 782 16 324 999  
21/2018 4 920 000 43,03 210 374 268 4 315 784 781 14 300 000  
20/2018 2 520 000 43,19 108 902 566 4 320 704 781 9 380 000  
19/2018 1 710 000 43,46 74 360 709 4 318 074 781 6 860 000  
18/2018 2 500 000 43,01 107 408 500 4 324 934 781 5 150 000  
17/2018 2 650 000 42,65 113 016 044 4 327 434 781 2 650 000  

* Avser totalt antal aktier återköpta under respektive vecka.
** Avser antalet emitterade aktier minus aktier ägda av Telia Company (exklusive aktier återköpta avseende långsiktigt incitamentsprogram), vid slutet av den sista handelsdagen i respektive vecka.