Återköpsprogram

Som tillkännagavs den 20 april 2018 har styrelsen beslutat att införa ett återköpsprogram med ambitionen att återköpa aktier för ett årligt belopp om 5 GSEK över åren 2018-2020, totalt 15 GSEK.

Vecka/År Antal återköpta
aktier*
Genomsnittspris (SEK)
Värde (SEK)
Utestående aktier,
netto**
Aktier ägda av
Telia Company**
Övrigt
20/2018 2 520 000 43,19 108 902 566 4 320 704 781 9 380 000  
19/2018 1 710 000 43,46 74 360 709 4 318 074 781 6 860 000  
18/2018 2 500 000 43,01 107 408 500 4 324 934 781 5 150 000  
17/2018 2 650 000 42,65 113 016 044 4 327 434 781 2 650 000  

* Avser totalt antal aktier återköpta under respektive vecka.
** Avser antalet emitterade aktier minus aktier ägda av Telia Company (exklusive aktier återköpta avseende långsiktigt incitamentsprogram), vid slutet av den sista handelsdagen i respektive vecka.