Diviend

Här hittar du vår utdelningspolicy och förslag till utdelning för 2022

Ordinarie utdelning till aktieägarna

För 2022 föreslår styrelsen till årsstämman en ordinarie utdelning om 2,00 SEK per aktie (2,05), totalt 7,9 GSEK (8,3). Utdelningen skall utbetalas i fyra delar om 0,50 SEK per aktie.

Första utbetalningen

Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning ska vara den 5 april 2023 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska vara den 6 april 2023. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 11 april 2023. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden ske den 14 april 2023.

Andra utbetalningen

Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning ska vara den 27 juli 2023 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska vara den 28 juli 2023. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 31 juli 2023. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden ske den 3 augusti 2023.

Tredje utbetalningen

Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning ska vara den 24 oktober 2023 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska vara den 25 oktober 2023. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 26 oktober 2023. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden ske den 31 oktober 2023.

Fjärde utbetalningen

Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning ska vara den 1 februari 2024 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska vara den 2 februari 2024. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 5 februari 2024. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden ske den 8 februari 2024.

 

Approval at AGM Dividend for fiscal year SEK/share SEK million total
2023 2022

2.00

7,864

2022

2021

2.05

8,252

2021

2020

2.00

8,179

2020

2019

2.45

10,019

2019

2018

2.36

9,985

2018

2017

2.30

9,959

2017

2016

2.00

8,660

2016

2015

3.00

12,990

2015

2014

3.00

12,990

2014

2013

3.00

12,990

2013

2012

2.85

12,341

2012

2011

2.85

12,341

2011

2010

2.75

12,349

2010

2009

2.25

10,104

2009

2008

1.80

8,083

2008

2007

4.00***

17,962***

2007

2006

6.30**

28,290**

2006

2005

3.50*

15,717*

2005

2004

1.20

5,610

2004

2003

1.00

4,675

2003

2002

0.40

1,870

 

* Including SEK 2.25 per share and SEK 10,104 million in extra ordinary dividend.
** Including  SEK 4.50 per share and SEK 20,207 million in extra ordinary dividend.
*** Including SEK 2.20 per share and SEK 9.9 billion in extra ordinary dividend.