Noteringar

Telia Company-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki.

Telia Company:s aktie är listad på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki.

 

  Tickersymbol BISIN/CUSIP Aktiepost
Nasdaq Stockholm Telia SE0000667925 1
Nasdaq Helsinki Telia1 SE0000557925 1

Notering 18 april 2016

Till följd av namnändringen från TeliaSonera till Telia Company ändrades tickersymbolen till Telia respektive Telia1 den 18 april 2016.

Notering 13 juni 2000

TeliaSonera (vid den tiden Telia) var ett listat bolag på Stockholmsbörsen. En aktie representerar en röst.

Notering 9 december 2002

Som en del av sammangåendet mellan Telia [SSE: TLIA] och Sonera [HEX: SRA, NASDAQ: SNRA], bytte bolaget och aktien namn till TeliaSonera, och handel startade i TeliaSoneras aktier på Nasdaq Helsinki och TeliaSonera depåbevis på Nasdaq 9 december 2002. En aktie representerar en röst.

Notering 6 augusti 2004

TeliaSonera avslutade av egen vilja noteringen av sina amerikanska depåbevis på Nasdaq (TLSN, 87960M106). TeliaSoneras aktie kommer fortsättningsvis vara noterad på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki.