Nyckeltal aktien

Nyckeltal för aktien över de senaste tio åren.

Per aktie 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Utdelning (MSEK) 9 959 8 660 12 990 12 990 12 990 12 341 12 341 12 349 10 104 8 083
Utdelning per aktie (SEK) 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75 2,25 1,80
Utbetalningsandel (%) 81* 115* 151,9 89,6 86,8 62,1 67,7 58,1 53,6 42,5
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 490 457 4 490 457 4 490 457
- Efter utspädning (tusental) 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 330 085 4 490 457 4 490 457 4 490 457
Resultat per aktie (SEK) 2,22 0,86 1,97 3,35 3,46 4,59 4,21 4,73 4,20 4,23

* Baserat på fritt kassaflöde exklusive licenser