Utdelning

Här återfinner du vår utdelningspolicy och beslutad utdelning för 2017.

Utdelningspolicy

Telia Company avser att dela ut minst 80 procent av fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser. Utdelningen skall delas upp i två lika delar och utbetalas vid två tillfällen.

Bolaget siktar på att ha en skuldsättningsgrad motsvarande måttet nettolåneskuld i relation till justerad EBITDA på 2x plus/minus 0,5x.

Bolagets kapitalstruktur skall fortsatt baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt (A-  till BBB+).

Beslutad utdelning för 2017

För 2017 beslutade årsstämman om en ordinarie utdelning om 2,30 SEK per aktie (2,00), totalt 10,0 GSEK (8,7) eller 81 procent av fritt kassaflöde hänförligt till kvarvarande verksamhet. Utdelningen skall delas upp i två lika delar om 1,15 SEK vardera och utbetalas vi två tillfällen.

Första utbetalningen

Styrelsen föreslog att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning skulle vara den 10 april 2018 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning skulle vara den 11 april 2018. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning var den 12 april 2018 och utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden skedde den 17 april 2018.

Andra utbetalningen

Styrelsen föreslog att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning ska vara den 18 oktober 2018 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska vara den 19 oktober 2018. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning är den 22 oktober 2018 och utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden sker den 25 oktober 2018.

Utdelningshistorik

 

Beslut vid bolagsstämmaUtdelning för årSEK/aktieMSEK totalt

2018

2017

2,30

9 959

2017

2016

2,00

8 660

2016

2015

3,00

12 990

2015

2014

3,00

12 990

2014

2013

3,00

12 990

2013

2012

2,85

12 341

2012

2011

2,85

12 341

2011

2010

2,75

12 349

2010

2009

2,25

10 104

2009

2008

1,80

8 083

2008

2007

4,00***

17 962***

2007

2006

6,30**

28 290**

2006

2005

3,50*

15 717*

2005

2004

1,20

5 610

2004

2003

1,00

4 675

2003

2002

0,40

1 870

 

* Inklusive 2,25 SEK per aktie och 10 104 MSEK i total extra utdelning.
** Inklusive 4,50 SEK per aktie och 20 207 MSEK i total extra utdelning.
*** Inklusive 2,20 SEK per aktie och 9,9 GSEK i total extra utdelning.