Utdelning

Här återfinner du vår utdelningspolicy och föreslagen utdelning för 2019.

Utdelningspolicy

Telia Company avser att dela ut minst 80 procent av operationellt fritt kassaflöde inklusive utdelningar från intressebolag, netto efter skatt.

Utdelningen skall delas upp i två delar och utbetalas vid två tillfällen.

Bolagets kapitalstruktur skall fortsatt baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt (A-  till BBB+).

Föreslagen utdelning för 2019

Den 29 januari 2020 tillkännagavs att styrelsen föreslog att årsstämman skulle besluta om en ordinarie utdelning om 2,45 SEK per aktie (2,36).

Den 26 mars 2020 tillkännagavs att styrelsen beslutat att justera sitt utdelningsförslag till bolagsstämman från 2,45 SEK per aktie till 1,80 SEK.

Den 2 april 2020 beslutade årsstämman om en ordinarie utdelning om 1,80 SEK per aktie (2,36), totalt 7,4 GSEK (9,9). Utdelningen skall utbetalas i två delar om 0,90 SEK per aktie.

Den 6 oktober 2020 tillkännagavs att styrelsen beslutat att föreslå en extra utdelning om 0,65 SEK per aktie, förutsatt godkännande vid en extra bolagsstämma. Vid godkännande skulle den totala utdelningen per aktie för räkenskapsåret 2019 uppgå till 2,45 SEK.

Första utbetalningen
Årsstämman beslutade att den första utbetalningen av utdelningen skulle ske från Euroclear Sweden den 9 april 2020.

Andra utbetalningen
Årsstämman beslutade att den andra utbetalningen av utdelningen skulle ske från Euroclear Sweden den 28 oktober 2020.

Extrautdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå att betala en extra utdelning om SEK 0.65 per aktie, avhängigt godkännande av en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 2 december 2020. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätten att erhålla utdelning kommer att vara den 4 december 2020. Utdelningen förväntas utbetalas från Euroclear Sweden den 9 december 2020.

Utdelningshistorik

 

Beslut vid bolagsstämma Utdelning för år SEK/aktie MSEK totalt

2019

2018

2,36

9 985

2018

2017

2,30

9 959

2017

2016

2,00

8 660

2016

2015

3,00

12 990

2015

2014

3,00

12 990

2014

2013

3,00

12 990

2013

2012

2,85

12 341

2012

2011

2,85

12 341

2011

2010

2,75

12 349

2010

2009

2,25

10 104

2009

2008

1,80

8 083

2008

2007

4,00***

17 962***

2007

2006

6,30**

28 290**

2006

2005

3,50*

15 717*

2005

2004

1,20

5 610

2004

2003

1,00

4 675

2003

2002

0,40

1 870

 

* Inklusive 2,25 SEK per aktie och 10 104 MSEK i total extra utdelning.
** Inklusive 4,50 SEK per aktie och 20 207 MSEK i total extra utdelning.
*** Inklusive 2,20 SEK per aktie och 9,9 GSEK i total extra utdelning.