Utdelning

Här återfinner du vår utdelningspolicy och föreslagen utdelning för 2019.

Utdelningspolicy

 

För att ha en oförändrad utdelningsbas efter införandet av IFRS 16 är utdelningspolicyn från 2019 uppdaterad till: Telia Company avser att dela ut minst 80 procent av operationellt fritt kassaflöde inklusive utdelningar från intressebolag, netto efter skatt. Utdelningen skall delas upp i två lika delar och utbetalas vid två tillfällen.
 
Tidigare: Telia Company avser att dela ut minst 80 procent av fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och frekvenser.

Bolagets kapitalstruktur skall fortsatt baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt (A-  till BBB+).

Föreslagen utdelning för 2019

För 2019 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ordinarie utdelning om 1,80 SEK per aktie (2,36), totalt 7,4 GSEK (9,8). Utdelningen skall utbetalas i två lika delar om 0,90 SEK per aktie.

Första utbetalningen

Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning ska vara den 2 april 2020 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska vara den 3 april 2020. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 6 april 2020. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden ske den 9 april 2020.

Andra utbetalningen

Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning ska vara den 21 oktober 2020 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska vara den 22 oktober 2020. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 23 oktober 2020. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden ske den 28 oktober 2020.

Utdelningshistorik

 

Beslut vid bolagsstämma Utdelning för år SEK/aktie MSEK totalt

2019

2018

2,36

9 985

2018

2017

2,30

9 959

2017

2016

2,00

8 660

2016

2015

3,00

12 990

2015

2014

3,00

12 990

2014

2013

3,00

12 990

2013

2012

2,85

12 341

2012

2011

2,85

12 341

2011

2010

2,75

12 349

2010

2009

2,25

10 104

2009

2008

1,80

8 083

2008

2007

4,00***

17 962***

2007

2006

6,30**

28 290**

2006

2005

3,50*

15 717*

2005

2004

1,20

5 610

2004

2003

1,00

4 675

2003

2002

0,40

1 870

 

* Inklusive 2,25 SEK per aktie och 10 104 MSEK i total extra utdelning.
** Inklusive 4,50 SEK per aktie och 20 207 MSEK i total extra utdelning.
*** Inklusive 2,20 SEK per aktie och 9,9 GSEK i total extra utdelning.