Utdelning

Här återfinner du vår utdelningspolicy och föreslagen utdelning för 2020.

Utdelningspolicy

Telia Company ämnar att följa en progressiv utdelningspolicy, med ett golv om 2.00 kronor per aktie med en ambition om en låg till medelhög ensiffrig procentuell tillväxt.

Operationellt fritt kassaflöde förväntas att täcka miniminivån över perioden 2021-2023.

Den strukturella delen1 av operationellt fritt kassaflöde förväntas täcka miniminivån av utdelning från 2022.

1) Telia Company anser att den strukturella delen av operationellt fritt kassaflöde utgörs av operationellt fritt kassaflöde minus bidrag från förändringar i rörelsekapital.

Första utbetalningen

Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning ska vara den 12 april 2021 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska vara den 13 april 2021. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 14 april 2021. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden ske den 19 april 2021.

Andra utbetalningen

Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning ska vara den 26 oktober 2021 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning ska vara den 27 oktober 2021. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 28 oktober 2021. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden ske den 2 november 2021.

Utdelningshistorik

 

Beslut vid bolagsstämma Utdelning för år SEK/aktie MSEK totalt

2020

2019

2,45

10 019

2019

2018

2,36

9 985

2018

2017

2,30

9 959

2017

2016

2,00

8 660

2016

2015

3,00

12 990

2015

2014

3,00

12 990

2014

2013

3,00

12 990

2013

2012

2,85

12 341

2012

2011

2,85

12 341

2011

2010

2,75

12 349

2010

2009

2,25

10 104

2009

2008

1,80

8 083

2008

2007

4,00***

17 962***

2007

2006

6,30**

28 290**

2006

2005

3,50*

15 717*

2005

2004

1,20

5 610

2004

2003

1,00

4 675

2003

2002

0,40

1 870

 

* Inklusive 2,25 SEK per aktie och 10 104 MSEK i total extra utdelning.
** Inklusive 4,50 SEK per aktie och 20 207 MSEK i total extra utdelning.
*** Inklusive 2,20 SEK per aktie och 9,9 GSEK i total extra utdelning.