Årsstämma 2006

Årsstämma ägde rum den 27 april 2006 kl. 17.00 svensk tid på München-Bryggeriet i Stockholm.

VD-tal Årsstämma 2006

Protokoll från årsstämman

Kallelse till Årsstämma 2006

Aktieägarmöte i Helsingfors 26 april 2006

Ett särskilt möte för de finska aktieägarna anordnades den 26 april 2006 kl. 17.00 finsk tid i Helsingfors Mässcentrum. De finska aktieägarna gavs där möjlighet att möta representanter från TeliaSoneras ledning och styrelse personligen. Mötet tolkades till och från finska och engelska.