Årsstämma 2007

Årsstämman ägde rum den 24 april 2007 kl. 17.00 svensk tid på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm.Aktieägarmöte i Helsingfors Ett särskilt möte för de finska aktieägarna anordnades den 25 april 2007 kl. 16.00 finsk tid i Finlandia-huset i Helsingfors. De finska aktieägarna gavs där möjlighet att möta representanter från TeliaSoneras ledning och styrelse personligen.

VD:ns tal på årsstämman

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämma 2007

Aktieägarmöte i Helsingfors

Ett särskilt möte för de finska aktieägarna anordnades den 25 april 2007 kl. 16.00 finsk tid i Finlandia-huset i Helsingfors. De finska aktieägarna gavs där möjlighet att möta representanter från TeliaSoneras ledning och styrelse personligen.