Årsstämma 2008

Årsstämman ägde rum den 31 mars 2008 kl. 15.00 svensk tid på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm. Även i år erbjöd vi våra aktieägare möjligheten att följa årsstämman via en direktsändning av stämman över internet.

VD's tal

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämma 2008

Fullmakt

Särskild fullmaktsröstning

Bolagsstämmohandlingar

Revisorernas yttrande enligt 8:54 ABL

Anmälan

Registrering av anmälan stängde klockan 16:00 den 25 mars 2008.

Aktieägarmöte i Finland

Ett särskilt möte för de finska aktieägarna hölls den 1 april 2008 kl. 15:00 finsk tid i Finlandia-huset i Helsingfors.