Årsstämma 2009

Årsstämman ägde rum den 1 april 2009 kl. 15.00 svensk tid på Cirkus i Stockholm. Även i år erbjöd vi våra aktieägare möjligheten att följa årsstämman via internet.

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämma 2009

Bolagsstämmohandlingar

VD's tal

Anmälan

Registrering av anmälan stängde klockan 16:00 den 26 mars 2009.

Aktieägarmöte i Finland

Ett särskilt informationsmöte för de finska aktieägarna hölls den 30 mars 2009 kl. 15.00 finsk tid i Marina Congress center i Helsingfors.