Årsstämma 2018

Årsstämman kommer att hållas den 10 april 2018 kl 14.00 i Stockholm.

Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman ska ha inkommit skriftligen senast den 20 februari 2018 för att kunna tas in i kallelsen  till:

Telia Company AB, Styrelsen
Att: Jonas Bengtsson, styrelsens sekreterare
Stjärntorget 1
169 94 Solna, Sweden