Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 kommer att hållas den 10 april 2019 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid stämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Ärendet ska ha inkommit till styrelsen senast den 20 februari 2019 och skickas till:

Telia Company AB
Styrelsen
c/o Jonas Bengtsson
169 94 Solna 

eller till Jonas.Bengtsson@teliacompany.com