Årsstämma 2020

Årsstämman kommer att hållas den 2 april 2020 i Stockholm.

Den aktieägare som önskar begära behandling av ärende på stämman skall skicka det till Teliacompany-bolagsstamma@teliacompany.com senast den 13 februari 2020.

 

 

Årsstämma 2020

Årsstämman kommer att hållas den 2 april 2020 i Stockholm.

Den aktieägare som önskar begära behandling av ärende på stämman skall skicka det till Teliacompany-bolagsstamma@teliacompany.com senast den 13 februari 2020.