Årsstämma 2021

Telia Company ABs årsstämma kommer att äga rum den 12 april 2021.

För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Anföranden av styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer och bolagets vd Allison Kirkby, samt presentationer och information från bolaget, kommer att finnas tillgängligt i samband med årsstämman måndagen den 12 april 2021. Mer information rörande detta kommer finnas på Telia Companys webbplats.

Kallelse, poströstning och fullmakt

Kallelse till årsstämma 2021

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Dokument 2021

Valberedningens instruktion

Valberedningens motiverade yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § ABL

Ersättningsrapport

Presentationer

Presentation av revisorn

Protokoll och bilagor

Protokoll från årsstämman

Bilaga 1 Kallelse till årsstämma 2021

Bilaga 2 Anmälan och formulär för poströstning

Bilaga 3 Slutredovisning poströster

Bilaga 5 Ersättningsrapport

Bilaga 6 Valberedningens instruktion

Bilaga 7 Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Bilaga 8 Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram och överlåterse av egna aktier

Se tal från Styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer och från vd Allison Kirkby nedan.