Årsstämma 2021

Telia Company ABs årsstämma kommer att äga rum den 12 april 2021 i Solna.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 12 april 2021 ska skriftligen begära detta hos styrelsen via adressen Telia Company AB (publ), att: Chefsjurist Jonas Bengtsson, 169 94 Solna, eller via e-postadressen teliacompany-bolagsstamma@teliacompany.com. För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ska förslaget ha inkommit senast den 4 februari 2021.