Årsstämma 2022

Telia Company ABs årsstämma kommer att äga rum den 6 april 2022 i Solna

Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman den 6 april 2022 ska skriftligen begära detta hos styrelsen via adressen Telia Company AB, att: Bolagsjuristen Johanna Rutberg, 169 94 Solna, eller via e-postadressen teliacompany-bolagsstamma@teliacompany.com. För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ska förslaget ha inkommit senast den 16 februari 2022.