Årsstämma 2023

Telia Company ABs årsstämma kommer att äga rum den 5 april 2023 i Solna.

Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman den 5 april 2023 ska skriftligen begära detta hos styrelsen via adressen Telia Company AB, att: Chefsjuristen Stefan Backman, 169 94 Solna, eller via e-postadressen teliacompany-bolagsstamma@teliacompany.com. För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ska förslaget ha inkommit senast den 15 februari 2023.