Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 26 november 2019 i Stockholm.

Den aktieägare som önskar begära behandling av ärende på stämman ska skicka det till Teliacompany-bolagsstamma@teliacompany.com senast den 23 oktober 2019.