Extra bolagsstämma 2020

Telia Company ABs extra bolagsstämma kommer att äga rum den 2 december 2020 i Solna

För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Revisors yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Kallelse till extra bolagsstämma 2020

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning