Frekvensinnehav

Nedan finner du koncernens frekvensinnehav.

Uppdaterat november 2022.

  Spectrum Expiry
Sweden 700 MHz 2040
  800 MHz 2035
  900 MHz 2025
  1,800 MHz 2027, 2037
  2.1 GHz (owned by Sunab) 2025
  2.6 GHz 2025
  3.5 GHz 2045
Finland 700 MHz 2033
  800 MHz 2033
  900 MHz 2033
  1,800 MHz 2033
  2.1 GHz 2033
  2.6 GHz 2029
  3.5 GHz 2033
  26 GHz 2033
Norway 700 MHz 2039
  800 MHz 2033
  900 MHz 2033
  1,800 MHz 2028, 2033
  2.1 GHz 2032
  2,6 GHz 2042
  3.5 GHz 2042
Denmark 700 MHz 2040
  800 MHz 2034
  900 MHz 2034
  1,400 MHz 2042
  1,800 MHz 2032
  2.1 GHz 2042
  2.6 GHz 2030
  3.5 GHz 2042
  26 GHz 2042
Lithuania 700 MHz 2042
  800 MHz 2030
  900 MHz 2032
  1,800 MHz 2032
  2.1 GHz 2026
  2.6 GHz 2027
  3.6 GHz 2042
Latvia 700 MHz 2042
  800 MHz 2033
  900 MHz 2026
  1,400 MHz 2042
  1,800 MHz 2026
  2.1 GHz 2027
  2.3 GHz 2027
  2.6 GHz 2028
  3.5 GHz 2028
Estonia 800 MHz  Annual extension
  900 MHz  Annual extension
  1,800 MHz  Annual extension
  2.1 GHz  Annual extension
  2.6 GHz  Annual extension
  3.6 GHz Annual extension