Mobila samtrafikavgifter

Mobila samtrafikavgifter för varje land.

 201420152016
Sverige      
 SEK 0,815  0,0757  0,0757
 Symmetriskt      
Finland      
 EUR 0,0187  0,0187  0,0125
 Symmetriskt      
Norge      
 NOK 0,016  0,083 0,075
 Symmetriskt      
Danmark      
 DKK 0,068 0,0602  0,0602
 Symmetriskt      
Litauen      
 EUR 0,0227 0,0104  0,0104
 Symmetriskt      
Lettland      
 EUR 0,0105  0,0105  0,0105
 Symmetriskt      
Estland      
 EUR 0,011   0,011 0,011
Symmetriskt