Års- och Hållbarhetsredovisning 2022

På den här sidan finner du en summering av Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 med ett urval av årets höjdpunkter, utvalda nyckeltal och naturligtvis rapporten i sin helhet som PDF.

 

Koncernchefens kommentar

Under 2022, och för första gången sedan den nuvarande affärsportföljen etablerades, ökade Telia tjänsteintäkterna i alla länder vi verkar i, vilket medförde att vi bibehöll den vändning av verksamheten som inleddes mot slutet av 2021.

Läs hela rapporten

Års- och hållbarhetsredovisningen innehåller information om vår verksamhet och strategi, förvaltningsberättelsen, samt information om vårt hållbarhetsarbete och våra finanser.

Läs mer

Strategiska case

 

 

Inspiring customers:

Telia skapar en bättre uppkopplad sjukvård med Region Skåne

 

 

Connecting everyone:

En bättre 5G-upplevelse för Norge

 

 

Transforming to digital:

Bättre kundupplevelse och effektivitet med AI

 

 

Delivering sustainably:

Bättre och mer hållbar energiförsörjning