Årsredovisningar

Här finner du våra Års-och hållbarhetsredovisningar.

Period Rapporter
Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 (zippad ESEF)

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 (PDF)

Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (PDF) 

Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (webbversion)

Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Års- och hållbarhetsredovisning 2019 (PDF)

Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Års- och hållbarhetsredovisning 2018 (PDF)

Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Års- och hållbarhetsredovisning 2017 (PDF)

Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2016

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 (PDF)

TeliaSoneras Års- och hållbarhetsredovisning 2015

Års- och Hållbarhetsredovisning 2015

TeliaSoneras Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Årsredovisning 2014

Års- och Hållbarhetsredovisning 2014 (webbversion)

TeliaSoneras årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 (webbversion)

TeliaSoneras årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012 (webbversion)

TeliaSoneras årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011 (webbversion)

TeliaSoneras årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010 (webbversion)

TeliaSoneras årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009 (webbversion)

TeliaSoneras årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008 (webbversion)

TeliaSoneras årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 (webbversion)

TeliaSoneras årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006 (webbversion)

TeliaSoneras årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005

Årsöversikt 2005 (webbversion)

TeliaSoneras årsredovisning 2004

Årsredovisning 2004

Årsöversikt 2004 (webbversion)

TeliaSoneras årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 (webbversion)

TeliaSoneras årsredovisning 2002

Årsredovisning 2002

US SEC Filings 2002: Annual Report on form 20-F (Engelska)

Årsredovisningar 2001

Telias Årsredovisning 2001

Soneras Årsredovisning 2001 (Engelska)

Årsredovisningar 2000

Telias Årsredovisning 2000 (Engelska)


Soneras Årsredovisning 2000 (Engelska)

Årsredovisningar 1999

Telias Årsredovisning 1999


Soneras Årsredovisning 1999 (Engelska)

Finska årsredovisningar

Finska årsredovisningar 1999 - 2015

PeriodReport
TeliaSoneran vuoden 2015 vuosikertomus ja yritysvastuuraportti

Annual and Sustainability Report

TeliaSoneran vuoden 2014 vuosikertomus ja yritysvastuuraportti

Annual Report 2014

Annual + Sustainability Report 2014

TeliaSoneran vuosikertomus 2013

TeliaSoneran vuosikertomus 2013

TeliaSoneran vuosikertomus 2013 (Nettiversio)

TeliaSoneran vuosikertomus 2012

Vuosikertomus 2012

Vuosikertomus 2012 (nettiversio)

TeliaSoneran vuosikertomus 2011

Vuosikertomus 2011

Vuosikertomus 2011 (nettiversio)

TeliaSoneran vuosikertomus 2010

Vuosikertomus 2010

Vuosikertomus 2010 (nettiversio)

TeliaSoneran vuosikertomus 2009

Vuosikertomus 2009

Vuosikertomus 2009 (nettiversio)

TeliaSoneran vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008 (nettiversio)

TeliaSoneran vuosikertomus 2007

Vuosikertomus 2007

Vuosikertomus 2007 (nettiversio)

TeliaSoneran vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006 (nettiversio)

TeliaSoneran vuosikertomus 2005

Vuosikertomus 2005 (englanniksi)

Vuosikertomus 2005 (englanniksi, nettiversio)

TeliaSoneran vuosikertomus 2004

Vuosikertomus 2004 (englanniksi)

Annual Review 2004 (englanniksi, nettiversio)

TeliaSoneran vuosikertomus 2003

Vuosikertomus 2003

Vuosikertomus 2003 (nettiversio)

TeliaSoneran vuosikertomus 2002

Vuosikertomus 2002

US SUS SEC Filings 2002 Annual Report on Form 20-F (englanniksi)

Vuosiraportit 2001

Telia vuosikertomus 2001 (englanniksi)

Sonera vuosikertomus 2001 (englanniksi)

Vuosiraportit 2000

Telia vuosikertomus 2000 (englanniksi)

Sonera vuosikertomus 2000 (englanniksi)

Vuosiraportit 1999

Telia vuosikertomus 1999 (ruotsi)

Sonera vuosikertomus 1999 (englanniksi)