Skuldfinansiering

Finansierings- och upplåningspolicy

Telia Company:s finansiering och finansiella risker övervakas av styrelsen och hanteras av Telia Company:s centrala enhet Group Treasury. Generellt hanteras finansieringen genom moderbolaget Telia Company AB.

Telia Company:s policy är att ha en stark likviditetsposition i termer av tillgänglig kassa och/eller outnyttjade kreditfaciliteter. Telia Company finansierar verksamheten främst genom upplåning inom ramen för finansieringsprogram på den öppna marknaden i Sverige och på de internationella kapitalmarknaderna.

Gröna obligationsramverk

Som en del Telia Companys hållbarhetsstrategi har ett ramverk för att kunna emittera gröna företagsobligationer tagits fram. I ramverket tydliggörs vilka typer av projekt som kan uppfylla kraven, hur projekten väljs ut, hur emissionslikviden ska hanteras samt hur rapporteringen kommer att göras. Ramverket har utvärderats med en Second Party Opinion från Sustainalytics, ett företag som tillhandahåller olika typer av analystjänster inom hållbarhetsområdet.

Telia Company Green Bond Framework (pdf)

Sustanalytics Second Party Opinion

Green Bond Report Feb 2021

Telia Company GBF Investor update Oct 2019 

 

Kapitalmarknadsfinansiering

Telia Company har officiella kreditbetyg från Moody's Investors Service (Moody's) och S & P Global Rating (S&P's). 

Green Hybrid Prospectus 2022

Green Hybrid Prospectus 2020

Hybrid Prospectus 2017

Företagscertifikatsprogram

 

EMTN program prospectus

EMTN Program Prospectus 2022

EMTN Program Prospectus 2021

EMTN Program Prospectus 2020

Supplement daterat 3 november 

EMTN Program Prospectus 2019

EMTN program prospectus 2018

EMTN program prospectus 2017

EMTN program prospectus 2016

EMTN program prospectus 2015

EMTN program prospectus 2014

EMTN program prospectus 2013

EMTN program prospectus 2012

EMTN program prospectus 2011

EMTN program prospectus 2010

EMTN program prospectus 2009

Obekräftade kreditfaciliteter (Uncommitted Facilities)

Program

Euro Medium Term Note (EMTN) program

Utgivare

Telia Company AB (publ) (före detta TeliaSonera AB)

Beskrivning

Ett obekräftat internationellt program för långsiktig upplåning.

Storlek

12 000 000 000 Euro

Arrangör

Citibank

Mäklare

Barclays, Bank of America, BNP, Merrill Lynch, Citi, Crédit Agricole, Goldman Sachs, SEB och The Royal Bank of Scotland

Notering

Luxemburg Stock Exchange

Utgivare och "Principal Paying Agent"

Citibank

 

Program

Företagscertifikatsprogram

Utgivare

Telia Company AB

Beskrivning

Ett obekräftat svenskt Företagscertifikatprogram i SEK och EUR, med möjlighet att emitterna Gröna Företagscertifikat. 

Storlek

10 000 000 000 SEK

Arrangör

Danske Bank

Emissioninstitut

Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank

 

Bekräftad syndikerad facilitet

Facilitet

Revolverande kreditfacilitet i flera valutor med "Swinglines"

Låntagare

Telia Company AB (publ) (före detta TeliaSonera AB)

En bekräftad

En bekräftad syndikerad facilitet för långsiktig finansiering vid behov.

Storlek

1 500 000 000 Euro

Förfallodatum

September 2021

Kreditbetyg

Telia Company har officiella kreditbetyg (ratings) från Moody's Investors Service (Moody's) och S & P Global Ratings  (S&P's).

Kreditvärderingsinstitut

Långsiktig värdering

Kortsiktig värdering

Telia Company AB

Moody's

Baa1 (stabil utsikt)

 

Standard & Poor's

BBB+ 
(stabil utsikt)

A-2

October 23, 2018

Swedish Telecom Operator Telia downgraded to BBB+ on Debt-Financed GET Acquisition.
Outlook Stable

We believe that the fully debt-financed acquisition of Norwegian cable
operator GET for Norwegian krone (NOK) 21 billion, as well as the concurrent
execution of the Swedish krona (SEK) 15 billion share buyback, will lead to an
S&P Global Ratings-adjusted leverage of around 2.5x in 2019, or about 2.3x on
a reported basis, versus 1.1x at end-June 2018. Despite the incrementally
beneficial business impact of the GET deal, such a substantial rise in
leverage prompted us to lower the rating on Telia. We also considered our
assumption that the group's adjusted leverage could rise further from 2020
should the group complete in 2019-2020 its recently announced SEK9.1 billion
acquisition of Swedish broadcaster Bonnier.

April 3, 2017

Telecom Operator Telia Ratings Affirmed On Hybrid Issuance Offsetting Potential Settlement Costs; Outlook Negative

Sweden-based Telia has issued hybrid securities of about Swedish krona (SEK) 15.1 billion, which mitigate the potential impact on its credit ratios of the outlay that could result from the SEK12.5 billion litigation provision posted in September 2016.
Telia's performance in core markets is relatively sound, and we expect credit metrics will gradually improve.
We are therefore affirming our 'A-/A-2' ratings on Telia, and removing the long-term rating from CreditWatch with negative implications.

September 21, 2016

Telia has recently announced that it has received a proposal from the relevant authorities for the company's possible $1.4 billion (approximately Swedish krona 12 billion) cash settlement of pending litigation. We think Telia may not be able to accommodate a potential outlay of this size at the current rating level. We are therefore putting our 'A-' long-term ratings on CreditWatch negative and affirming our 'A-2' short-term ratings on Telia. We could lower our ratings by one notch if the settlement were confirmed and we then estimated that Telia's future credit metrics would fall short of adequate levels for the rating, including adjusted ratios of free operating cash flow to debt at about 20% in 2017, debt to EBITDA below 2.

May 4, 2016

Moody's Investors Service (Moody's) has today downgraded to Baa1 from A3 the senior unsecured ratings of Nordic telecommunications operator Telia Company AB (Telia). Concurrently, Moody's has downgraded to provisional (P)Baa1 from (P)A3 the company's medium-term note (MTN) rating, and has affirmed Telia's Prime-2 (P-2) short-term rating. Moody's also lowered Telia's Baseline Credit Assessment (BCA) to baa2 from baa1. The outlook on all ratings is stable.

March 7, 2016

Standard & Poor's Ratings Services said today that it had affirmed its 'A-' long-term and 'A-2' short-term corporate credit ratings on Sweden-based telecommunications operator TeliaSonera AB. The outlook is stable.”