Utsikter för 2021

Tjänsteintäkterna, i konstant valuta och exklusive Telia Carrier, förväntas vara oförändrade till att visa en låg ensiffrig tillväxt.

Justerad EBITDA, i konstant valuta och exklusive Telia Carrier, förväntas vara oförändrad till att visa en låg ensiffrig tillväxt.

Betald CAPEX, exklusive Telia Carrier samt kostnader för licenser, frekvenser och nyttjanderättstillgångar, förväntas vara i spannet 14,5-15,5 GSEK.