Utsikter för 2023

Tjänsteintäkterna, på jämförbar bas, förväntas att visa en låg ensiffrig tillväxt.

Justerad EBITDA, på jämförbar bas, förväntas vara oförändrad till att visa en låg ensiffrig tillväxt.

CAPEX, exklusive kostnader för licenser och frekvenser och nyttjanderättstillgångar förväntas vara i spannet 13,0-14,0 GSEK.

Den strukturella delen av det Operationella fria kassaflödet förväntas vara i spannet 7,0-9,0 GSEK.