Utsikter för 2020

Operationellt fritt kassaflöde (uppdaterad Q3)

Operationellt fritt kassaflöde för helåret förväntas vara i den övre delen av det tidigare kommunicerade spannet om 9,5-10,5 GSEK.

Tidigare: Operationellt fritt kassaflöde förväntas uppgå till mellan 9,5-10,5 GSEK, jämfört med 2019 års nivå om 12,6 GSEK.

Justerad EBITDA (uppdaterad Q3)

Den justerade EBITDA genereringen förväntas uppgå till cirka 30,5 GSEK för helåret 2020.

Tidigare: Den justerade EBITDA genereringen i stabil valuta för det andra halvåret förväntas vara likvärdig jämfört med det första halvåret.