Utsikter för 2022

Tjänsteintäkterna, på jämförbar bas, förväntas att visa en låg ensiffrig tillväxt

Justerad EBITDA, på jämförbar bas, förväntas att vara i linje med föregående år, och exklusive ökade energikostnader förväntas den att visa en låg ensiffrig tillväxt.

Betald CAPEX, exklusive kostnader för licenser och frekvenser förväntas vara i spannet 14,0-15,0 GSEK