Utsikter för 2017 (upprepade)

Utsikter 2017

Fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive licenser och utdelning från intressebolag, förväntas bli högre än 7,5 GSEK. Detta operationella fria kassaflöde tillsammans med beslutade utdelningar från intressebolag om 2,8 GSEK, bör överstiga 10 GSEK bör täcka en utdelning omkring 2016 års nivå.

(Ändrad i Q2 från tidigare: Fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive licenser och utdelning från intressebolag, förväntas bli högre än 7,0 GSEK. Detta operationella fria kassaflöde tillsammans med utdelning från intressebolag, bör täcka en utdelning omkring 2016 års nivå.)

Justerad EBITDA från kvarvarande verksamhet, i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, förväntas uppgå till omkring 2016 års nivå. (Oförändrad)