Utsikter för 2020

Den justerade EBITDA genereringen i stabil valuta för det andra halvåret förväntas vara likvärdig jämfört med det första halvåret.

Operationellt fritt kassaflöde förväntas uppgå till mellan 9,5-10,5 GSEK, jämfört med 2019 års nivå om 12,6 GSEK.