Utsikter för 2022

Tjänsteintäkterna, på jämförbar bas, förväntas att visa en låg ensiffrig tillväxt.

Justerad EBITDA, på jämförbar bas, förväntas att visa en låg ensiffrig tillväxt.

Betald CAPEX, exklusive kostnader för licenser och frekvenser förväntas vara i spannet 14,0-15,0 GSEK.