2. Intervjun

Om du går vidare till nästa steg så kommer vi att bjuda in dig till 1-2 intervjuer. Det är viktigt för oss att vi lär känna varandra, att säkerställa att du passar in i teamet och att du känner att vi är rätt för dig. Men vi vill även se om dina värderingar matchar våra, och hur vår kultur och våra framtida behov passar dig. Ställ gärna frågor under intervjun så att du kan bilda dig en uppfattning om oss som företag. Vi befinner oss på en förändringsresa - fundera på hur du kan bidra till den!