Välkommen!

Nedan finner du lediga jobb på Telia Company.
Listan med internt publicerade jobb uppdateras en gång i veckan.

Lediga jobb v 29 (interna)

Lediga jobb v 28 (interna)

Lediga jobb v 27 (interna)

Lediga jobb (externa).

Ansökan
Om du är intresserad och vill söka något av de interna jobben - maila din ansökan till interna-jobb@teliacompany.com
(För de externa jobben ansöker du på vanligt sätt i annonsen)

Följande uppgifter måste finnas med i mailet:

1. Ämnesrad/rubrik: Jobbets titel

2. I texten anger du jobbets placeringsort samt namn på rekryterande ledare

3. Bifoga ditt CV och övriga ansökningshandlingar

4. Ange dina kontaktuppgifter: Fullständigt namn, e-postadress samt telefonnummer

 

Välkommen med din ansökan!