Välkommen!

Nedan finner du lediga jobb på Telia Company.

Listan med internt publicerade jobb uppdateras en gång i veckan.

Lediga jobb v 50 (interna)

Lediga jobb v 49 (interna)

Lediga jobb v 48 (interna)

Lediga jobb (externa).


Ansökan
Om du är intresserad och vill söka något av de interna jobben - maila din ansökan till interna-jobb@teliacompany.com
(För de externa jobben ansöker du på vanligt sätt i annonsen)

Följande uppgifter måste finnas med i mailet:

1. Ämnesrad/rubrik: Jobbets titel

2. I texten anger du jobbets placeringsort samt namn på rekryterande ledare

3. Bifoga ditt CV och övriga ansökningshandlingar

4. Ange dina kontaktuppgifter: Fullständigt namn, e-postadress samt telefonnummer

 

Välkommen med din ansökan!