Kontakta oss

Telia Companys Huvudkontor

 
 HQ Solna Sweden
Postadress Besöksadress
Telia Company AB
169 94 Solna
Sweden
Telia Company
Stjärntorget 1 
Sweden
Switchboard

90 100

+46 771 990100

Orgnisationsnummer
 556103-4249
Intern rapportering och Speak-Up Line

Speak-Up Line är vår webbportal för visselblåsning. Här kan du anonymt rapportera kränkning av mänskliga rättigheter, överträdelse mot vår uppförandekod eller annat felaktigt beteende.