FAKTURERA TELIA COMPANY

Följande minimikrav ska tillämpas på fakturor som skickas till ett Telia Company-bolag. Om dessa minimikrav inte uppfylls, kommer fakturan att skickas tillbaka till leverantören.

En korrekt fakturaadress måste innehålla namnet på det bolag som inköpsordernreferar till. På grund av skattelagstiftningen är det inte tillåtet att genom handskrift korrigera exempelvis bolagsnamn på en redan utställd faktura.

Fakturan måste innehålla följande information: 

 • Beställningsnummer (PO – Purchase Order number)

 • Antal enheter (som fakturan avser)

 • Enhetspris (samma valuta som i kontraktet och inköpsordern)

Obligatorisk skatteinformation:

 • Fakturanummer

 • Momsregistreringsnummer / Org nr 

 • Tillämpad skattesats

 • Momsbelopp som ska betalas 

 • Omvänd skattskyldighet (för byggföretag)

 • Information om F-skattsedel 

Obligatorisk bankinformation:

 • Bankkonto / PlusGiro / Bankgiro

 • OCR / fakturareferens

 • IBAN-nummer

 • SWIFT-adress

Om fakturan inte innehåller ett inköpsordernummer, måste fakturan vara märkt med kostnadsställe (WBS, intern order eller profit center) och namn på köpare.

Debet- och kreditfakturor måste vara åtskilda och kreditfakturor måste alltid innehålla information om fakturanummer på debetfaktura.

Hyresfakturor ska, utöver informationen ovan, även omfatta kontrakt/avtalsnummer