Åtgärdsprogrammet för hållbarhet har uppdaterats

Under senvåren lanserade vi vårt hållbarhetsprogram med huvudsyftet att ytterligare stärka integritetsskyddet och yttrandefriheten på de marknader där vi bedriver verksamhet.

Sedan dess har det skett framsteg inom de områden vi satsat på: vi har inlett en dialog med minstrar som är ansvariga för telekommunikation i Centralasien, vi har genomfört riskbedömningar rörande mänskliga rättigheter i affärsverksamheten och vi har utbildat våra medarbetare om etiska regler.

  • Vi har inlett ett partnersamarbete med Danska institutet för mänskliga rättigheter och använder deras verktyg när vi utvärderar risker relaterade till mänskliga rättigheter. DIHR har utvecklat ett skräddarsytt verktyg åt TeliaSonera och dess riskprofil vad gäller mänskliga rättigheter. Det omfattar yttrandefrihet och integritetsfrågor och baseras på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. DIHR kommer också att utvärdera TeliaSoneras plan för riskreducering. Sedan vi inledde samarbetet i somras håller vi nu på att utveckla verktyget så att det ska passa för en telekomoperatör och att samla ihop nödvändiga fakta inom TeliaSonera.
  • Vi har gjort avsevärda ansträngningar för att säkerställa att vi ska kunna presentera ett stabilt e-utbildningsverktyg för alla våra 29 000 anställda runtom i världen för att i ännu högre utsträckning engagera dem i vår etik- och uppförandekod. Vårt hållbarhetsteam och den finska leverantören Datafisher arbetar tillsammans med att slutföra ett e-utbildningsverktyg som ska lanseras 2013. Under de senaste månaderna har vi finjusterat innehållet och relevanta scenarion tillsammans med alla affärsområden och avdelningar.
  • Utvärdering och utökning av sociala projekt i de regioner och marknader där vi är verksamma.

TeliaSonera har för avsikt att lansera åtgärdsprogrammet för hållbar utveckling. Hållbarhet är ett kontinuerligt arbete och vårt mål är att ständigt förbättra våra slutprodukter. Vi är på god väg att klara målen för året.

Klicka här om du vill läsa om hur hållbarhets programmet  tidigare har uppdaterats.