Bakgrund om Tcell och telekommunikationerna i Tadzjikistan

Mobiltäckningen växer snabbt i Tadzjikistan. I slutet av 2012 hade 60 procent av befolkningen mobil täckningoch i mitten av 2012 90 procent. Från och med det andra kvartalet 2012 är Tcell den ledande operatören med 2,5 miljoner mobila kunderg på en starkt konkurrensutsatt lokal mobilmarknad. 2007 hade Tcell färre än 700 000 mobilkunder. Efter TeliaSoneras förvärv har över 200 miljoner USD investerats i utvecklingen av företaget, och under det andra kvartalet 2012 steg antalet mobilkunder till 2,5 miljoner.

Tcell har under den senaste tiden arbetat med att ge sina kunder den bästa täckningen, de bästa tjänsterna och den bästa servicen. De var först med att erbjuda mobilanslutning via GSM och att lansera 3G-tjänster i Tadzjikistan. Redan 1999 banade Tcell väg för andra operatörer när de tog fram ett importprogram för den första mobila utrustningen som togs in i landet Det resulterade i att Tcell vann en rad utmärkelser som bekräftade att de var operatören med det största förtroendet.

  • CIS-priset för kvalitetsutveckling inom produkter och tjänster (2007)
  • Pris vid den fjärde internationella tävlingen för kvalitet i central- och östeuropeiska länder i klassen Små och medelstora företag (2008)
  • EFQM-utmärkelsen (European Fund of Quality Management) ”Perfection Recognition in Europe – 5 Stars” (2008)
  • Pris som bästa skattebetalare i Tadzjikistan 2009, 2010 och 2011, vilket delas ut av Tadzjikistans skattemyndighet

Idag har nästan 100 procent av Tadzjikistans befolkning mobil täckning genom Tcells 2G-nät. I några av landets mest avlägsna delar är Tcell den enda operatören med täckning – särskilt i bergspassen vid Anzob och Shahristan, sjön Iskanderkul, byarna kring Darvaz, Yazgulyam, Murgab och Ishkashim och några platser till. Även i de bergiga och avlägset belägna områdena i Sugd-regionen i norr täcker Tcells 2G-nät nästan 100 procent av den lokala befolkningen.


Telekomindustrin i Tadzjikistan

Trots att Tadzjikistan har upplevt stabil ekonomisk tillväxt sedan 1997 så lever två tredjedelar av befolkningen fortfarande i fattigdom, och arbetstillfällena inom landet är begränsade. Tadzjikistans hela industri består av en stor anläggning för aluminiumframställning, några vattenkraftverk och olika småfabriker inom framför allt den lättare industrin och livsmedelsberedning. Mindre än sju procent av marken är odlingsbar. Bristen på arbetstillfällen har lett till en mycket stark arbetskraftsutvandring – nästan hälften av den arbetsföra delen av befolkningen i Tadzjikistan beräknas befinna sig i arbete utomlands. Mer än 50 procent av befolkningen i åldrarna 15–64 år är kvinnor. Då det främst är män som lämnar landet för att leta jobb utomlands kan man alltså konstatera att Tadzjikistans befolkning domineras av kvinnor.

Det var mobiltoperatörerna som först löste Tadzjikistans problem med tillgång till kommunikationsmöjligheter genom att bygga en modern infrastruktur över hela landet. Enligt den lokala transport- och kommunikationsmyndigheten har idag mer än 260 000 hushåll, från 550 olika byar och samhällen där man tidigare inte haft några kommunikationsmöjligheter nufått tillgång till mobil kommunikation.

Telekommunikationsindustrin i Tadzjikistan utvecklas snabbt tack vare den senaste tekniken som tas in i landet av telekomoperatörerna,Operatörerna erbjuder ett brett urval av tjänster, inklusive 3G-baserade tjänster som videosamtal, mobil TV, mobilt Internet och mycket mer.

Branschen stärker inte bara landets tekniska utveckling utan även den sociala och ekonomiska förändringsprocessen och bidragit till  tusentals nya arbetstillfällen, bidragit med regelbundet stöd till statsbudgeten och utvecklat flexibla abonnemang som gör det möjligt även för dem med lägst inkomst att betala. Nya bolag startas över hela landet för att fylla behoven inom telekomsektorn.

I dagsläget är nio olika mobiloperatörer aktiva i Tadzjikistan, varav fyra är GSM-operatörer. Samtliga fyra erbjuder standardanslutning med GSM samt tjänsterna 3G och 3,5G. Dessa fyra företags sammanlagda nät ger täckning för 99 procent av befolkningen. 2004, var antalet GSM-abonnenter i landet cirka 70 000, 2012 hade siffran stigit till 6 miljoner.

Tack vare utvecklingen av GSM och mobilt internet har Tadzjikistans folk idag tillgång till:

  • utbildning på distans,
  • fjärrdiagnostik,
  • betalterminaler,
  • webbutiker,
  • elektronisk förmedling av dokument mellan statliga institutioner och medborgarna,
  • och elektroniska massmedier.

Utvecklingen av telekommunikationen  driver fram ett behov av att utbilda nya specialister, ökar, skapar nya jobb och skapar en medvetenhet om nödvändigheten att identifiera och förbereda helt nya studieämnen i skolor och på universitet.

Under de senaste fem åren har Tadzjikistans BNP årligen vuxit med 5–7 procent, lett av tillväxten inom telekommunikationer.

Tcells bidrag till Tadzjikistan

Tcell är det mest kända varumärket i Tadzjikistan i dag, och företaget lever alltid upp till sina värderingar. Tcell bidrar hela tiden till landets sociala och ekonomiska utveckling genom att bygga infrastruktur av hög kvalitet, betala skatt och delta i sociala projekt.

Tcells sammanlagda anläggningskostnader (CAPEX) sedan förvärvet (2007 till halvårsskiftet 2012) är omkring 240 miljoner USD. Under 2011 bidrog Tcell med mer än 230 miljoner TJS (omkring 50 miljoner USD) i skatter och andra avgifter till den tadzjikiska statsbudgeten.

Kommunikation i bergiga områden

Tadzjikistan är ett mycket bergigt land, där bergsområden utgör 93 procent av ytan och över hälften av befolkningen bor på över 3 000 meters höjd över havet. Tcells höghöjdsanläggningar har gett många tusen invånare i avlägsna bergsområden en unik möjlighet att för första gången hålla kontakten med yttervärlden. På sådana platser är Tcell den enda aktiva operatören av de nio mobilnät som konkurrerar på allvar om kunderna.

De boende i bergsområdena säger att Tcell har gett dem ”en viktig möjlighet att kunna kommuniceramed yttervärlden”. Det har ytterligare stärkt Tcells rykte som ett företag som aktivt utvecklar infrastrukturen i bergstrakterna. Tcell utmärker sig genom att inte bara använda sin utrustning för att främja avancerad kommunikationsteknik, utan också för att ge exempel på effektiv användning av alternativa energikällor – nästan alla anläggningar på hög höjd drivs med hjälp av solbatterier och vindgeneratorer.

Tcell och utbildningen

2010 inrättade Tcell tillsammans med Tadzjikistans utbildningsministerium och vetenskapsakademi Tcell-stipendiet för begåvade studenter och lärare vid landets skolor och universitet. Tcells stipendieprojekt har blivit en stor framgång och fått dussintals ansökningar. En expertpanel valde åtta vinnande kandidater från nästan hundra sökande. Genom det här projektet, som återkommer varje år, bidrar Tcell till att utveckla Tadzjikistans utbildningssystem, inte bara för ICT-proffs utan för specialister inom alla yrkesområden i hela landet.

Dessutom donerar Tcell regelbundet datorer och internetuppkopplingar till skolor i avlägsna områden i Tadzjikistan, och företaget har även utrustat ett GSM-laboratorium på en teknisk högskola i landets norra delar.

Tcell och kvinnorna i Tadzjikistan

Tcell stödjer satsningarna på kvinnligt företagande och kvinnliga entreprenörer i Tadzjikistan genom ett samarbete med den lokala mikrolånsorganisationen IMON International och fonden FARAH.

År 2009 lanserade Tcell ett särskilt mobilabonnemang för kvinnor under namnet Sanam. Det erbjöd ett lägre pris än tidigare för utgående samtal och stödde därmed kvinnors behov av kommunikation med varandra. Man skulle kunna säga att erbjudandet uppmuntrade kvinnor att förenas i ett enda mobilt socialt nätverk, vilket kan ses som en symbol för solidaritet och stöd mellan kvinnor i Tadzjikistan.

IFrame..

Widget zone placeholder

Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED)

Vid investeringarna i Tadzjikistan har TeliaSonera samarbetat med Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED), som är den andra aktieägaren i Tcell. AKFED ingår i Aga Khan Development Network (AKDN), som är en grupp av utvecklingskontor med verksamhet inom miljö, hälsovård, utbildning, arkitektur, kultur, mikronfinansiering, landsbygdsutveckling, katastrofbegränsning, marknadsföring av privat företagsamhet och utveckling av historiska städer. AKDN:s kontor bedriver sin verksamhet oberoende av kön, etnicitet och trosuppfattning. AKDN arbetar för en vision om ett ekonomiskt dynamiskt, politiskt stabilt, intellektuellt livaktigt och kulturellt tolerant Tadzjikistan. Majoriteten av AKDN:s projekt spelar en viktigt roll såväl inom den kulturella sfären som för landets ekonomiska utveckling och är allmänt kända hos de flesta invånarna i Tadzjikistan.

Representanter för Aga Khan Foundation har tagit aktiv del i fredsförhandlingarna och medlingen i den väpnade konflikten i Gorno-Badachsjan i östra Tadzjikistan (2012). AKFED har stött regeringens ansträngningar i förhandlingarna om en avväpning av de beväpnade grupperna. Tack vare deras medlingsarbete har man nått vissa positiva resultat i insatserna på avväpning och återuppbyggnad av en fredlig vardag i regionen.

Mer information om AKFED finns på www.akdn.org/akfed.