Tcell i korta drag

Varumärket Tcell i Tadzjikistan bestod av två juridiska enheter fram till juli 2012 – CJSC ”Indigo Tajikistan” i regionerna som är underställda republiken, Khatlon och GBAO-regionerna (södra Tadzjikistan) och CJSC JV ”Somoncom” i Sugd-regionen (norra Tadzjikistan).

CJSC JV ”Somoncom” grundades 1998. I augusti 1998 fick Somoncom en GSM-900-licens och 1 mars 2000 startade de sin affärsverksamhet som den första GSM-operatören i Tadzjikistan.

CJSC ”Indigo Tajikistan” grundades i november 2001 och startade sin affärsverksamhet i juli 2002.

2003 slogs de norra och södra näten samman genom en direkt nationell sammankoppling genom roaming och man fortsatte sedan arbeta under det gemensamma varumärket Indigo. I juli 2007 förvärvade TeliaSonera ägarkontrollen i Indigo Tajikistan och Somoncom, och i mars 2010 bytte de båda verksamheterna till det gemensamma varumärket Tcell.

2011 slogs det norra och det södra företaget samman, och i juli 2012 avslutades den juridiska sammanslagningen. Idag består företaget av en enda juridisk enhet, Indigo Tajikistan, som är verksam i Tadzjikistan under varumärket Tcell.