Bakgrund till Azercell och telekommunikationerna i Azerbajdzjan

Näst efter oljesektorn är telekombranschen den största industrin i Azerbajdzjan och den bidrar i stor utsträckning till landets ekonomi.  Azercell är en föregångare på den lokala marknaden för mobil kommunikation. Företaget var en av de första av de lokala mobiloperatörerna med att lansera tjänster som: förbetalningssystem, mobilt Internet, mobila banktjänster, betalning med mobilen i tunnelbanan, navigering, bilhanteringssystem, BlackBerry-lösningar och 4G.

Azercells tjänster och nätverk förvandlar en vanlig mobiltelefon till ett redskap som förbättrar livet för miljontals människor genom förbättrad social interaktion, utveckling av praktiska och tillgängliga infrastrukturer och socialförsäkringstjänster. En "Azercell-linje" är idag inte bara en integrerad del av det sociala livet och affärslivet. Det ger också viktig stimulans för utvecklingen av entreprenörskap i landet.

Under sina 15 verksamhetsår har Azercell investerat närmare 15 miljoner USD i utveckling av mänskliga resurser. Företaget har grundat en utbildningsakademi där kunskaper delas med Azercells partnerföretag och nystartade företag. Tack vare utbildningen kan våra partners utveckla kunskaper inom skiftande områden som ekonomisk förvaltning, personalhantering och produktutveckling. Azercells utbildningsakademi erbjuder även benchmarking och support till TeliaSoneras andra operatörer i Eurasien.

Azercell i korthet

Azercell Telecom LLC är den första mobiloperatören i Azerbajdzjan som arbetar med GSM-standarden. Företaget grundades i januari 1996 av ministeriet för kommunikation och informationsteknik i republiken Azerbajdzjan och Azertel som är ett dotterbolag till Turkcell. År 2000 överförde Turkcell sitt ägarskap av Azertel till Fintur Holdings, som är majoritetsägt av TeliaSonera.

Azercell inledde affärsverksamheten den 15 december 1996 med att erbjuda mobila kommunikationstjänster till abonnemangskunder. Systemet med förbetalda tjänster lanserades 1998. Idag använder 90 procent av Azercells 4,3 miljoner abonnenter förbetalda tjänster.

Azercell har behållit sin ledande ställning på marknaden sedan det första verksamhetsåret, trots hårdnande konkurrens.

I juni 2012 blev Azercell först av TeliaSoneras dotterbolag i Eurasien med att lansera 4G-tjänster på den kommersiella marknaden. Mobilt bredband med hög hastighet finns för närvarande tillgängligt i de centrala delarna av huvudstaden Baku.

Sedan 1996 och till och med mitten av 2012 har Azercell investerat omkring 1,3 miljarder USD i Azerbajdzjan. Nästan lika mycket har kommit statsbudgeten till godo genom skatter och avgifter. Azercell är den största skattebetalaren som är verksam utanför oljesektorn.

Azercells vision är "Att vara ett företag som Azerbajdzjan är stolt över".

Telekombranschen i Azerbajdzjan

Azerbajdzjan har gjort stora insatser för att modernisera och reformera landets ekonomi efter Sovjetunionens fall. Världsbanken kallade Azerbajdzjan för en "framstående reformvän" i sin rapport "Doing Business 2009" och kommenterade särskilt landets insatser för att förenkla sin lagstiftning.

IT- och telekombranschen är den andra största investeraren i landet. Detta stimuleras även genom reformer från regeringen, som ser utvecklingen av den här branschen som en av statens viktigaste ekonomiska prioriteringar. Den kontinuerliga BNP-tillväxten under de senaste åren har tydligt bidragit till telekomsektorns betydande utveckling och expansion. Vissa analytiker menar att år 2020 kan intäkterna som generas av IT-sektorn i Azerbajdzjan vara jämförbara med landets energiintäkter.

Idag genereras så mycket som 70 % av intäkterna inom IT-sektorn av mobil kommunikation, varav 70 % av Azercell. Samtidigt är IT- och telekomsektorn bland de mest attraktiva arbetsgivarna och en av de största skaparna av arbetstillfällen i Azerbajdzjan.

Bara ekosystemet som skapats av Azercell har gjort det möjligt att skapa 12 000 jobb i Azerbajdzjan. Över 100 nyetablerade företag – Azercells återförsäljare och distributörer – är nu framgångsrikt etablerade i landet. TeliaSoneras lönepolicy för sina anställda har bidragit till att höja lönenivån i hela branschen och påverkar därmed löner och förmåner som erbjuds av andra mobiloperatörer och IT-företag i förmånlig riktning.

Azercells bidrag till Azerbajdzjan

Azercell spelar en betydande roll i Azerbajdzjans ekonomi och är ett riktmärke för andra företag när det gäller samhällsansvar. Företagets projekt för socialt ansvar täcker olika aspekter av det moderna samhället, inklusive sport, kultur och konst, utbildning och ungdomsverksamhet, hälsovård, miljö, ekonomisk utveckling och stöd för låginkomsttagare och andra utsatta  segment av befolkningen. Azercell har starkt fokus på området skydd av barns rättigheter, vilket även är ett av de viktigaste områdena för de lokala myndigheterna.

År 2006, 2007 och 2009 mottog Azercell "Leave No Child Out”-kampanjens utmärkelse från den icke-statliga organisationen Alliance for Children’s Rights inom kategorin för årets välgörenhetsorganisation.

Under Azercells historia har företaget benämnts "årets varumärke", "årets företag", "det mest socialt ansvarsfulla företaget", "mest välgörenhetsinriktade företaget", "ledande företag utanför oljesektorn", "mest transparenta företaget" och "mest attraktiva arbetsgivare" i Azerbajdzjan.

Azercell är ett av de första företagen inom CIS som tilldelats den globalt erkända utmärkelsen IIP (International Standard Certificate of Investors In People) för god praxis och investeringar i medarbetarnas professionella utveckling. Standardcertifikatet mottogs 2006, förnyades 2009 och uppgraderades till Silver år 2011.

Azercell var ett av de första företagen i Azerbajdzjan som introducerade en uppförandekod för intern användning, och bland de första i Eurasien med att bli SOX-kompatibelt.

Under sina första 15 verksamhetsår har Azercell investerat över 16 miljoner AZM i olika sociala projekt (omkring 20 miljoner USD med dagens växelkurs).

Tillgång till kommunikation och information

I ett utvecklingsland som Azerbajdzjan, där närmare halva befolkningen lever på landsbygden, är avstånden stora. Med tanke på att bara 20 % av befolkningen har fast telefon är tillgängligheten den viktigaste fördelen som den mobila kommunikationen erbjuder människorna. Det kan låta trivialt, men en mobiltelefon tillför maximalt värde när en granatäppelodlare ringer sin bror i stan för att ta reda på vilken tidpunkt som det är mest fördelaktigt att ta med sig produkten till marknaden, eller när en sökande till universitetet från en småstad skickar ett SMS till ett speciellt nummer för att ta reda på om resultaten av de nationella inträdesproven har offentliggjorts och om han eller hon har blivit antagen.

Idag omfattar Azercells 2G-nätverk 99,8 procent av landets befolkning och 80 procent av dess territorium (exklusive de 20 procent som ockuperas av armeniska styrkor). 3G-tjänster erbjuds redan i hela landet sedan slutet av 2011, och 4G-tjänster lanserades i huvudstaden Baku i juni 2012.

Azercells tjänster bidrar till att spara tid, pengar och arbete, gör det möjligt att göra affärer, erbjuder tillgång till en mängd information samt utgör ett stöd vid naturkatastrofer.

Stöder barn

Azercells mobila tand- respektive ögonklinik är två bussar som utrustats med modern medicinska utrustning för att utföra tandhälsokontroller och ögonundersökningar samt första hjälpen. De kör till även de mest avlägsna delarna av landet och erbjuder kostnadsfri förebyggande vård till barn på barnhem och i ekonomiskt utsatta familjer. Den mobila ögonkliniken betjänar också äldreboenden runtom i landet. Kliniken reser till olika regioner tre gånger i månaden och kan utföra ögonundersökningar på 40 personer under varje besök. Svåra fall kan rapporteras till kliniker i huvudstaden för samråd. Då används mobil röst- och videokommunikation i bussarna. Över 2 000 personer – huvudsakligen barn – har redan kunnat utnyttja dessa medicinska tjänster.

År 1997 bidrog Azercell till att grunda "Umid Yeri" (Hoppets plats) – ett hem och rehabiliteringscenter för barn som sedan dess har stått under Azercells beskydd. Centret erbjuder bostad, mat, utbildning och psykologisk hjälp åt ensamma gatubarn som förlorat sina familjer och hem. Det viktigaste målet är att återförena barnen med deras familjer, och om det inte är möjligt förbereda dem för ett framtida liv i samhället. Centret har hittills kunnat ge över 1 000 barn möjligheten att "återvända till ett normalt liv".

År 2010 inrättades en telefonlinje för barn i Baku av ungdomsorganisationen Reliable Future med stöd av utbildningsministeriet, Azercell, UNICEF, Rädda barnen och World Vision. Engagerad och professionell personal tillhandahåller psykologisk och emotionell första hjälpen till barn om olika ämnen och slussar dem vidare till lämpliga rehabiliteringsinstitutioner om så behövs. Gatubarn, föräldralösa barn, barn som utsätts för missbruk, våld och exploatering, liksom barn som har psykologiska eller emotionella problem, kontaktar hjälptelefonen. Även vuxna är välkomna att ringa in och be om stöd i svåra situationer som involverar barn.